Általános szerződési feltételek

Rólunk és weblapunkról: www.yourcreativeside.ro

A www.yourcreativeside.ro egy kereskedelmi weboldal, amely a SOCIAL INCLUSION DEVELOPMENT EXPERTISE S.R.L.tulajdonában van. Vállalkozásunk székhelye: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/22, Kovászna megye, a Kovászna megyei Cégbíróságon jegyzett J14/364/2020 cégjegyzékszámmal, valamint 43277120.  adószámmal rendelkezik.

A nevezett vállalkozás működteti a weboldalt, a jelen Felhasználói feltételekben részletezett feltételeknek megfelelően.

Elérhetőség:

Postacím: Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 4/22, Kovászna megye

E-mail: raymondgheorghita@yahoo.com

Telefonszám: 0729161468

Specifikus jogok és kötelezettségek:

Az Ön, a mi, valamint a közösségünk részére biztonságosan történő szolgáltatásaink nyújtása, valamint weblapunk működtetése érdekében szabályokra van szükségünk.

A weblaphoz való hozzáférés a lentiekben részletezett feltételekhez való, korlátozásoktól mentes hozzájárulásához van kötve. Ebből kifolyólag, ajánljuk azok részletes átolvasását.

A sepsihjump.ro szavatolja a felhasználóknak a személyes érdekből történő korlátozott hozzáférést (informálás, kommunikáció, azonban nem biztosítja a weblap tartalmának letöltési, részleges vagy teljeskörű módosítási, másolási, értékesítési/továbbítási vagy a weblap bármely ilyen jellegű, kereskedelmi célú vagy a Titopan érdekeivel ellentétes felhasználási jogát annak előzetes, írott beleegyezése nélkül.

Szellemi tulajdon:

A www.yourcreativeside.ro weblap teljes tartalma (ábrák, szövegek, grafikák, szimbólumok, webgrafikai elemek, e-mailek, jegyzékek, programok, egyéb adatok) a SOCIAL INCLUSION DEVELOPMENT EXPERTISE S.R.L kizárólagos tulajdonát képezik és a szerzői, valamint kapcsolódó jogokról szóló, Romániában hatályban lévő jogszabályi előírások szerint védettek.

A weblapon fellelhetőek olyan tartalmak, amelyek nem képezik szellemi tulajdonunk, azonban rendelkezünk azok felhasználási engedélyével.

Nem engedélyezett a weblap tartalmának a jelen iratban vagy a hatályban lévő jogszabályban előírtakon túl egyéb céllal történő felhasználása. A tartalom a jelen iratban kifejezetten előírt, engedélyezett céltól eltérő céllal történő felhasználására vonatkozó kérések e-mail címünkre küldhetőek meg.

Amennyiben úgy véli, hogy a weblapunk tartalma sérti szellemi tulajdonának jogait, magánéletéhez, reklámhoz vagy egyéb személyes jellegű jogait, úgy kérjük, hogy küldjön egy e-mailt a sérelmezett jogok részletezésével, hogy a weblap adminisztrátorai a törvényes rendelkezésekben előírtaknak megfelelően megtegyék a szükséges lépéseket.

Hozzáférés felfüggesztése:

A www.yourcreativeside.ro minden értesítés vagy formalitás teljesítése nélkül felfüggesztheti a weblaphoz vagy fiókjához, valamint a weblap egyes tartalmaihoz való hozzáférését, magatartásának vagy döntéshozatali folyamatának indoklása nélkül.

Weblap módosítások:

A www.yourcreativeside.ro fenntartja azon jogát, hogy bármikor felfüggessze, módosítsa, kiegészítse vagy törölje tartalmának egyes részeit. Ugyanakkor, a www.yourcreativeside.ro fenntartja azon jogát, hogy korlátozza egyes felhasználók a tartalmának egy részéhez vagy egészéhez való hozzáférését.

Magánélet és személyes jellegű adatok:

A www.yourcreativeside.ro tiszteletben tartja magánéletét és a weblaphoz való hozzáférése során megosztott személyes jellegű adatait. A személyes jellegű adatainak védelméről szóló minden szükséges információt megtalál weblapunk „Adatvédelmi útmutató” megnevezésű iratában.

Felelősség alóli mentesülés

A weblap használatáért való felelősség kizárólag a felhasználót terheli. A SOCIAL INCLUSION DEVELOPMENT EXPERTISE S.R.L, valamint annak alkalmazottai, illetve minden, a weblap készítése, összeállítása vagy rendelkezésre bocsátása során közreműködő személy nem vonható sem közvetlenül, sem pedig közvetetten felelősségre a weblap, valamint annak tartalmának felhasználása során vagy abból eredő károkért.

SOCIAL INCLUSION DEVELOPMENT EXPERTISE S.R.L nem vállal semmilyen felelősséget és nem is vonható felelősségre semmilyen olyan károkért vagy számítógépes vírusokért amelyek személyes számítógépét vagy személyes jellegű adatait károsítják a weblap hozzáférése következtében.

Jogviták:

Minden, az Ügyfél és a SOCIAL INCLUSION DEVELOPMENT EXPERTISE S.R.L között felmerülő jogvita békés úton kerül rendezésre. Amennyiben a békés úton történő rendezés nem lehetséges, a felek az illetékes bírósági hatóságoktól kérvényezik a jogvita rendezését.

Nem kívánt reklámüzenetek:

A sepsihjump.ro a felhasználó kifejezett beleegyezése nélküli, nem igényelt (spam jellegű) kereskedelmi üzenetek küldését kifejezetten ellenzi.

Jelen Felhasználói Feltételek módosítása:

A www.yourcreativeside.ro fenntartja azon jogát, hogy a jelen feltételeket módosítsa továbbá, hogy minden egyéb formalitás teljesítése nélkül változtassa ennek verzióját vagy az új szabályzat érvénybe léptetésének dátumát.

Irányadó jogszabály:

Felek a jelen felhasználói feltételekben előírt jogainak és kötelezettségeinek, valamint a jelen egyezménnyel kapcsolatos minden joghatás szabályozásáról a hatályban lévő román jogszabályok rendelkeznek. Az ezzel kapcsolatos minden jogvitát az általános, anyagi és területi illetékességgel rendelkező romániai bírósági hatóság fogja rendezni.